Kom i praktik som bådfører.

1. Oplysninger om skipperen

1.1. Navn: Bjarne Knudsen
1.2. Adresse: Jenlevej 6, Ny Højen 7100 Vejle
1.3. Telefonnummer og bedste træffetid: tlf. 21910235 - Hele dagen
1.4 E-mail: bjankmail@gmail.com www.meer2sea.dk 1.2.
1.5 Jeg har duelighedsbevis for erhvervsskibe, ROC radiobevis, sygdomsbehandlerbevis med medicinkiste B, Søsikkerhedsbevis samt tilladelse til at sejle med op til 12 passagerer. For mig er søsikkerhed samt sejladsregler (opførsel) en fast del af det at sejle.

2. Oplysninger om fartøjet

2.1. Fabrikat: Jupiter 40
2.2. Type: Motorbåd ikke-planende under 15 meter med fast skrueaksel
2.3 Skibet er en Jupiter 40, årgang 1971, 12 meter lang, ca. 4 meter bred, stikker ca. 1,40 og vejer ca. 13 tons, skibet har faste skrueaksler med 2 Perkins 6 cyl. diesel motorer ca. 145 hk på hver motor, top hastighed ca. 10 knop, skibet er bygget i glasfiber. Skibet er udstyret med redningsveste til 15 personer, redningsflåde til 24 personer, redningsstation (MOB) til en overbordfalden person, redningskranse, medicinkiste B til at behandle små skrammer med mm. VHF radio, Radar, Plotter, i pad plotter, fishfinder/ekkolod, autopilot, GPS, kompas, ror indikator, toilet, pantry, stort agterdæk med god plads til at fiske

3. Øvelsessejladserne afgår fra Juelsminde Havn

3.1. Sejladsen udgår fra Juelsminde havn, kajplads: den store havnekran se www.juelsmindehavn.dk, webcam 5 gammelhavn.

3.2. Sejladsområde for øvelsessejladserne: Sejladsen foregår i Bugten, som ligger lige uden for havnen i Juelsminde, vi har tre havne som vi skal ligge til og sejle fra (havnemanøvre)


4 Booking og betaling af bidrag til turens omkostninger

4.1. Der sejles øvelsessejladser søndage kl. 10.00 til ca. kl. 16.00.
4.2. Booking af en plads samt betaling for praktikantens del af omkostningerne ved øvelsessejladsen skal ske senest 2 dage inden sejladsen.
4.3. Booking og betaling af praktikantens del af udgifterne ved sejladsen skal ske ved henvendelse til 21910235 - bjankmail@gmail.com
4.4. Praktikantens andel af udgifterne til øvelsessejladsen indbetales ved bookingen til bankregisreringsnummer 7738 bankkontonummer 0001410479 eller Mobilepay nr. 21910235

5. Aflysning

5.1. Praktikantens tilmelding og indbetaling af bidrag til øvelsessejladsen er bindende.
5.2. Hvis skipperen vælger at aflyse sejladsen grundet vejret eller af andre grunde, skal dette meddeles praktikanten uden ugrundet ophør, og praktikantens indbetaling tilbageføres straks.

6. Den juridiske ramme

Denne øvelsessejlads er, med mindre andet aftales, i en privat sejlads for praktikanternes egen risiko, og Søfartstyrelsen indskærper, at der ikke må være nogen form for betaling for at deltage i sejladsen, ud over praktikantens andel af omkostningerne ved sejladsen, antageligt max. 300 DKr.

Det vil sige, at fritidssejlads er fritidssejlads, selvom der foretages sidemandsoplæring, med forbehold for, at der ikke drives erhverv på sådan oplæring.

Hvis der drives professionel oplæring skal fartøj, bemanding, udstyr, skipper og forsikring opfylde de regler der gælder for erhvervssejlads og sejlerskoler.

Duelighedsklubben formidler alene og udelukkende kontakten mellem skipper og praktikant, og fraskriver sig ethvert tænkeligt ansvar i øvrigt.

7. Ris og ros

Duelighedsklubben hører gerne fra praktikanter, som ønsker at rise og rose deres skippere.
Skriv til redaktionen@duelighed.dk