Kom i praktik som bådfører.

1. Oplysninger om skipperen

1.1. Navn: Peter Leif Tronborg Petersen
1.2. Adresse: Mjøsensgade 9, st.tv., 2300 Kbh. S
1.3. Telefonnummer og bedste træffetid: 52506511. 12-13.00
1.4. E-mail: pltp@hotmail.com 1.2.
1.5 Har duelighedsbevis, VHF/SRC bevis. Sejlet i mange år i Albin Vega, joller, Nauticat, Mågesejler, Bavaria 50 og andre fartøjer - har erfaringer på Y1 niveau og Teori kendskab på Y3 niveau. Læring til praktikanter: Praktisk sejlads, sejlregler, sikkerhed til søs, m.v.

2. Oplysninger om fartøjet

2.1. Sejlbåd under 15 meter
2.2. Albin Vega
2.3 Ustyret med 5 redningsveste Radio, vindmåler, dybdemåler, GPS, Kompas Rig: Storsejl, forsejl, stormfok, ekstra forsejl. Volvo Penta 12 HK, salon, søtoilet, pantry 3 Beskrivelse af farvandet der besejles

3. Øvelsessejladserne afgår fra Brøndby Havn


 

4 Booking og betaling af bidrag til turens omkostninger

4.1. Øvelsessejladserne genemføres under forudsætning af en sikker vejrudsigt og tilmelding af praktikant(er):
Torsdage kl. 15.30 til ca. kl. 18.30
4.2. Booking af en plads samt betaling for praktikantens del af omkostningerne ved øvelsessejladsen skal ske senest på dagen.
4.3. Booking og betaling af praktikantens del af udgifterne ved sejladsen skal ske ved henvendelse til 52506511 eller pltp@hotmail.com
4.4. Praktikantens andel af udgifterne til øvelsessejladsen indbetales ved bookingen til Mobilepay nr. 52506511

5. Aflysning

5.1. Praktikantens tilmelding og indbetaling af bidrag til øvelsessejladsen er bindende.
5.2. Hvis skipperen vælger at aflyse sejladsen grundet vejret eller af andre grunde, skal dette meddeles praktikanten uden ugrundet ophør, og praktikantens indbetaling tilbageføres straks.

6. Den juridiske ramme

Denne øvelsessejlads er, med mindre andet aftales, i en privat sejlads for praktikanternes egen risiko, og Søfartstyrelsen indskærper, at der ikke må være nogen form for betaling for at deltage i sejladsen, ud over praktikantens andel af omkostningerne ved sejladsen, antageligt max. 300 DKr.

Det vil sige, at fritidssejlads er fritidssejlads, selvom der foretages sidemandsoplæring, med forbehold for, at der ikke drives erhverv på sådan oplæring.

Hvis der drives professionel oplæring skal fartøj, bemanding, udstyr, skipper og forsikring opfylde de regler der gælder for erhvervssejlads og sejlerskoler.

Duelighedsklubben formidler alene og udelukkende kontakten mellem skipper og praktikant, og fraskriver sig ethvert tænkeligt ansvar i øvrigt.

7. Ris og ros

Duelighedsklubben hører gerne fra praktikanter, som ønsker at rise og rose deres skippere.
Skriv til redaktionen@duelighed.dk