Dansk Tursejlerprøve

Storebror til duelighedsbeviset - kørekort til åbent hav

Vi er en flok erfarne sejlere, instruktører og SfS-bemyndigede censorer fra foreningen Duelighedsklubben, som har udarbejdet et helt nyt, brugervenligt og relevant evaluerings- og prøvesystem for fritidssejlere, der ønsker at dokumentere, at de har solide og søsikre kompetencer, også når det bliver alvor.

Det har været et kæmpestort arbejde, som bygger på et fælles erfaringsgrundlag af over 1/2 mio. sømil på loggen, og som har krævet i tusindevis af frivillige og ulønnede arbejdstimer. Vi håber derfor inderligt, at alle vil tage godt imod Dansk Tursejlerprøve, en teoretisk og praktisk overbygning på Duelighedsklubbens populære gaste- og kystsejlerprøver, og en søsikker storebror til de traditionelle speedbåds- og duelighedprøver.

Certificering af fritidsskippere i søgående fartøjer op til 15 meters længde.

Prøvesystemet er specielt designet til førere af søgående fritidsfartøjer med en længde på op til 15 meter, som ønsker at bevæge sig bort fra velkendte kyster, for at udforske nye farvande og fremmede havne, og derfor må have solid basisviden om bla. søvejsregler, terrestisk navigation, søsikkerhed og praktisk sømandsskab.

Der er tale om en grundprøve i havsejlads, men hvis du vil krydse de store oceaner, bør du overveje supplerende uddannelse i praktisk brug af sekstant, radar, tidevandstabeller, kommunikationsmidler o.s.v. De jordomsejlere jeg kender, har alle fået gode råd og vejledning hos langturssejlernes forening FTLF, inden de har begivet sig ud på verdenshavene


Sammenlignet med de traditionelle speedbåds- og duelighedsprøver, samt med fritidssejlerprøverne i f.eks. Storbritannien og Tyskland, ligger Dansk Tursejlerprøve i den "skrappe" ende, og samtidig er Dansk Tursejlerprøve skræddersyet til den danske sejlerkultur, sejlertraditioner og sejladsforhold.

Alle er velkomne til, at prøve kræfter med Dansk Tursejlerprøve, og vi udsteder gerne et gratis certifikat til de medlemmer af Duelighedsklubben, som har bestået prøven.

Teoriprøve via internettet + praktisk prøve i sejlads => Dansk Tursejlerbevis.

Som nævnt, dækker denne prøve alle de fagområder, som indgår i de traditionelle speedbåds- og duelighedsprøver fra Søfartsstyrelsen, men selvfølgelig er det faglige indhold blevet opdateret til nutidens sejladsforhold.

Det mest nyskabende ligger i selve prøvens form og tilrettelæggelse:
1) Den teoretiske prøve består af 3 små delprøver, som du tager derhjemme ved compureren via internet. Hver gang du starter
    på en teoriprøve, vælger computeren tilfældige opgaver ud fra en "opgavebank" med over 2000 opgaver fra pensum.
    Chancen for, at du får den samme teoriprøve to gange er mindre end
1:143489070000000000000000000000.
2) Den praktiske prøve er langt mere virkelighedsorienteret end de gamle fritidssejlerprøver, idet prøven er tilrettelagt som en
    3-timers projektsejlads, med fokus på sejladsforberedelse, risikovurdering og praktisk sømandsskab.
   
For at undgå korruption og snyd, kan du ikke selv vælge en censor til den praktiske prøve, men får udpeget en
    prøvesagkyndig af Duelighedsklubben. Prisen for 3 timers prøve er 1.200 kr., som afregnes direkte med den sagkyndige.

Forberedelse til Dansk Tursejlerprøve.

Du forbereder dig til den teoretiske del af prøven ved hjælp af Duelighedsklubbens selvstudium, enten på egen hånd, i en studiegruppe, eller i en af de sejlerskoler og sejlklubber, som tilbyder forberedende undervisning til Dansk Tursejlerprøve. Du finder også en lærebog her som kan bruges til selvstudium eller holdundervisning.

Når du er grundigt inde i teorien, kan du gå i gang med at bestå hver af de 3 teoretiske fagdiscipliner (søvejsregler, navigation og søsikkerhed). Pensum er det samme som til en teoretisk Duelighedsprøve, men detaljegraden og taksonomien er i den "skarpe" ende. Du finder den teoretiske prøve her.
Hvis du er medlem af Duelighedsklubben, udsteder vi gratis certificat for bestået teoriprøve. Dette certificat skal du medbringe og forevise til censor ved den praktiske prøve, hvis du vil have udstedt et Tursejlerbevis.

Du kan også tage fat på den 4. fagdisciplin, nemlig at træne det sømandsskab, der kræves i den praktiske del af Dansk Tursejlerprøve. Hvis du ikke har en erfaren fritidssejler til at være din træner, vil jeg stærkt anbefale, at du spørger i den lokale sejlerskole eller sejlklub, om de vil hjælpe dig med den praktiske træning, inden du går op til prøven.

Glade sejlerhilsner :-)
Benjamin Kristensen, bestyrelsesformand
DUELIGHEDSKLUBBEN
redaktionen@duelighed.dk