Større tryghed giver større sejlerglæde
- derfor deler vi viden og erfaringer med hinanden
på hjemmesiden duelighed.dk.

Dette websted administreres af foreningen Duelighedsklubben, ved hjælp af initiativrige læsere og frivillige ildsjæle.
Hjemmesiden er et gratis tilbud til alle og enhver, som ønsker at dele, vedligeholde eller udvikle deres viden om at færdes sikkert på havet. Vi kalder det en pædagogisk legeplads.
Enkelte funktioner på hjemmesiden kan være forbeholdt foreningens medlemmer.

I de første år af foreningens liv var vi momsregistrerede med CVR-nummer 27685307, professionel revisor, o.s.v.
Det var vi mægtig glade for, idet vi fik en masse penge tilbage i moms hvert kvartal, som kunne dække revisorregningen, men i sommeren 2005 blev bestyrelsen så indkaldt til møde hos SKAT i Svendborg sammen med vores revisor, og fik besked på at vi med øjeblikkelig virkning var en momsfri forening, og ikke længere kunne få penge fra momskassen, idet vi ikke havde andre indtægter end de almindelige kontingenter, og idet vi ikke udbetalte skattepligtige beløb fra foreningskassen ud over almindelige fakturaer fra leverandører.

Altså er vores status som frivillig organisation dikteret af SKAT, som har slået fast at vi ikke er en uddannelsesinstitution, men en internetbaseret forening for vidensdeling blandt fritidssejlere ... et digitalt bibliotek for fritidssejlere.

Vores håndtering af demokratiet i foreningen omfatter ikke årlige kaffe-kage-generalforsamlinger. Denne beslutning blev truffet ved urafstemning allerede i efteråret 2002, da det viste sig at en budgetteret generalforsamling ved årsskiftet ville kræve en fordobling af medlemskontingentet, for at kunne afvikles.

Vi kører alternativt en "flydende generalforsamling" via livlige medlemsdebatter i foreningens daglige nyhedsbrev Skipper-tips, og baserer udvikligen på efterfølgende internetbaserede afstemninger blandt alle foreningens medlemmer.
Demokratisk set er dette langt mere fair og effektivt, end en årlig kaffe-kage-generalforsamling, idet vi jo er spredt ud over hele landet, og ønsker at udvikle vores fælles projekt hver eneste dag.
Denne adfærd, som skærper medlemmernes deltagelse i den demokratiske proces, kaldes for nærdemokrati, og dette fungerer rigtig godt i vores forening.
Hvis et medlem føler trang til en god gammeldags generalforsamling, kan der naturligvis indkaldes til en sådan ifølge vedtægterne.

Jeg ønsker alle besøgende på duelighed.dk en rigtig god fornøjelse.

Mange sejlerhilsner
Formand, Benjamin Kristensen
Gerdrupvej 150, 4230 Skælskør

 Vedtægter for foreningen
"Duelighedsklubben"

§ 1. Navn og formål.
Foreningen "Duelighedsklubben" er stiftet ved generalforsamling den 01/01-2002, og dens hjemsted er Slagelse Kommune. På generalforsamlingen blev der valgt styrelse, og udarbejdet vedtægter for foreningen.
Foreningen er en almennyttig, uafhængig og selvstændig enhed hvis formål er at redde menneskeliv og skabe sejlerglæde ved hjælp af vidensdeling og udveksling af erfaringer om sikkerhed til søs for fritidssejlere.

§ 2 Indtægter og udgifter
Foreningen må ikke have andre indtægter end frivillige kontingenter fra medlemmer.
Genererede økonomiske midler må udelukkende anvendes til foreningens drift/formål, herunder driften af webstedet www.duelighed.dk, samt køb og drift af et kampagne- og klubskib.
Foreningen må ikke udbetale penge, uden at der præsenteres en lovlig faktura, herunder ved refusion af medlemmers faktiske, og af kassereren forhåndsgodkendte, omkostninger i forbindelse med foreningens drift, f.eks. rejseomkostninger, ophold og forplejning.