Pluk et billede og lav et link til:
https://duelighed.dk

 

 


Vi har også lavet et interaktivt banner,
som du kan lægge på din hjemmeside.

Når din hjemmeside åbnes, henter banneret automatisk et tilfældigt maritimt spørgsmål fra en database med 300 opgaver. Der er både lette og svære spørgsmål, og man får et nyt hver gang man besøger dit site.

Hvis du tror, at denne lille aktivitet vil glæde gæsterne på din hjemmeside, skal du bare indsætte nedenstående kode i HTML-dokumentet, på det sted, hvor du ønsker banneret placeret. Vær opmærksom på, at det først virker, når du har uploadet dokumentet.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas
h.cab#version=6,0,29,0" width="468" height="120">
<param name="movie"
value="https://www.duelighed.dk/dbbanner/text2.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="SCALE" value="exactfit">
<embed src="https://www.duelighed.dk/dbbanner/text2.swf" width="468"
height="120" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit"></embed>
</object>

Du er også velkommen til, at plukke et af nedenstående bannere, og lave et link til https://www.duelighed.dk