Her starter prøven

Sådan bruger du programmet til eksamination eller eksamenstræning af duelighedselever:

Tryk F11 for at få fuld skærm.

Programmet starter og stopper med et klik på Xaminator-logoet i øverste venstre hjørne.

Bemyndigede censorer kan kvit og frit benytte programmet til eksamination ved duelighedsprøver for fritidssejlere.

Hvis programmet tages i brug som trænings-program ved undervisning eller selvstudium, skal både underviser og elev være medlem af foreningen Duelighedsklubben. Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du ikke har betalt kontingent inden for de sidste 12 måneder, kan du bringe dette i orden ved, at indbetale kr. 198,- til foreningens bankkonto: reg, nr.0570 konto nr. 0000439789.

Prøven er mundtlig, og foregår som et operativt interview.

Programmet udvælger tilfældigt blandt ca. 750 små opgaver. Opgaverne dækker fra forskellige vinkler pensum til den teoretiske del af duelighedsprøven for fritidssejlere.

Opgaverne er inddelt i 13 kategorier, således at den bemyndigede, kan vælge at uddybe et emne, hvis det skønnes formålstjenligt.

Eleven skal medbringe:
* Kort 100 Kattegat
* Kurslineal, transportør eller parallellineal
* Blyant, blyantspidser og viskelæder
* Stikpasser
* Print af kursretteskemaer 1 og 2 (findes i lærebogen)
* Print af deviationstabel (findes i lærebogen)
* Papir til skitser og udregninger

* Evt. lommeregner

Hvis du har kommentarer til programmet, hører vi meget gerne fra dig på admin@duelighed.dk

Held og lykke med prøven
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen
ansv. redaktør.