Gå til hovedmenyen

Hvilke 3 betingelser skal være til stede, for at der kan opstå en ild?

 

Kategori: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  Gå videre til næste spørgsmål