DUELIGHEDSPRØVENS TEORETISKE DEL
Vigtigt at vide: Hvis dette program tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både underviser og elev være medlem af foreningen Duelighedsklubben.
Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du ikke har betalt kontingent inden for de sidste 12 måneder, kan du bringe dette i orden ved, at indbetale kr. 198,- til foreningens bankkonto:
reg, nr.0570 konto nr. 0000439789.

Foreningens medlemmer kan hente IT-baserede programmer, facitlister m.v. på Duelighedsklubbens hjemmeside www.duelighed.dk.

Eleverne forbereder sig ved hjælp af lærebogen "Duelighedsprøven", med tilhørende opgavesamling. Bogen kan downloades fra www.duelighed.dk. Eleverne løser bogens opgaver hjemmefra, og nærværende program bruges, ved hjælp af en projektor, til overhøring i den lektion, eleverne har forberedt.

Du kan altid komme tilbage til denne meny, med et klik på INspirator-logoet øverste til venstre.
Tryk F11 for at få fuld skærm, og vælg et emne i menyen herunder:

Lektion 1
De almindelige bestemmelser i "De internationale søvejsregler" samt indledningen til reglerne om skibslys.

Lektion 2
Skibslys og signalfigurer.

Lektion 3
Reglerne om styring og sejlads.

Lektion 4a
Lyd- og lyssignaler

Lektion 4b
Nød- og opmærksomhedssignaler.

Lektion 5
Behørigt udkig, ansvar, vagthold, bemanding, brug af håndbøger, krav til skibets konstruktion og udstyr, trafikruter og separeringssystemer, alkohol og medicin.

Lektion 6
Kompasset, gradnettet samt rettelse for strøm, afdrift, misvisning og deviation.

Lektion 7
Fart, tid, distance, ekkoloddet, kimingsafstand, søkortet.

Lektion 8
Bestiksejlads, observationer, stedbestemmelse ved stedlinier, pejling, GPS, søkortplotteren, radaren, vejrudsigten.

Lektion 9
Afmærkning af danske farvande.

Lektion 10
Søsikkerhed.

Lektion 11
Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Lektion 12
Beskyttelse af havmiljøet

Hvis du har kommentarer til programmet, hører vi meget gerne fra dig på admin@duelighed.dk

Held og lykke med studierne
DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen
ansv. redaktør.

Version: 1-2008