Gå til hovedmenyen

Hvem har ansvaret for sikker sejlads, herunder at båden er i sødygtig stand, og at sikkerhedsudstyret er i orden?

Kategori: Søsikkerhed.
  Gå videre til næste spørgsmål