Gå til hovedmenyen

Hvad menes der i søvejsreglerne med en "Fløjte"?

Kategori: Lyd- og lyssignaler.
Gå videre til næste spørgsmål