Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 05_05_02

Hvad forstår du ved "det indre territorialfarvand"?

1) Farvande på den landvendte side af kyst eller basislinie.

2) Farvande inden for 12 sm fra kyst eller basislinie

3) Søer, der ikke står i forbindelse med havet, og som ikke kan besejles af søgående skibe

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk