Tak for links fra vennerne !

Hvis du er webmaster for en maritim hjemmeside
Husk at skrive til redaktionen@duelighed.dk, når du laver link til os fra din hjemmeside. Så lægger vi et link til dig her på siden.
Du finder grafik til din egen hjemmeside her.

Hvis du leder efter en sejlerskole , skal du se efter (og klikke på) dette mærke  


Aksel Sonne har et link til os fra sin private hjemmeside.  

Ankerpladsen er Preben Heides hjemmeside om tursejlads, ankerpladser, hyggelige havne, vore elskede sejlbåde og drømmene om næste sæson

 
Aqua Quick Aarhus. Humor er ikke et krav for at blive dykker, men det hjælper helt sikkert hvis man vil være medlem i Aqua Quick.  
Arresø Sejlklub har i dag 60 vandpladser og 40 landpladser i Ramløse.  

Bianca 27, har sin egen hjemmeside med bl.a. nyheder, data, historie, markedsplads, idegalleri og en hel masse flotte billeder af den populære klassiker.

 
Birkerød Sejlklub Klubbens formål er at samle sejlsportsinteresserede og varetage disses interesser, såvel overfor offentlige myndigheder, som i sportslige forhold, samt at uddanne medlemmerne ved at afholde kursus i praktisk sejlads, navigation og sømandsskab.  
Bisserup Sejlsklub. En fantastisk smuk naturhavn med masser af fugleliv, vidunderlige solnedgange, gode havnefaciliteter - alt sammen til en overkommelig pris. Se videoen på vores hjemmeside hvor du får en fin beskrivelse af, hvordan du sejler hertil.  
Bo Carlé har lavet et dansk navigationsprogram, som du kan downloade kvit og frit fra hans hjemmeside  
Bogø Sejlklub er etableret i 1987. En af klubbens store aktiviteter er den kendte kapsejlads ”Tærø Rundt”. Sejladsen, der nu har været afholdt i 19 år, har senest haft 70 tilmeldte både.  
BR Marine Service tilbyder professionel yacht- og bådleverancer, professionel kaptajn og transport-skipper, samt vurdering af sejl-og motorbåde på alle niveauer.
Bådelauget Krogens målsætning er at give medlemmer de bedste muligheder for at dyrke deres interesse for sejlads og fritidsfiskeri. Bestyrelsen arbejder for at forbedre forholdene på Århus havn for vores medlemmer.  
caribienmedprivatbaad.dk tilbyder aktiv sejlerferie i Caribien, herunder muligheden for at tage et duelighedsbevis for fritidssejlere

Contrast Klub Danmark. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til denne velsejlende bådtype, hvis forskellige modeller produceredes i 10-året fra ca. '79 til '89.

 
Dansk Folkebådsklub er en forening, hvis medlemmer har følgende til fælles: at de holder af Folkebåden, at de holder af kammeratskab og konkurrence, og at de holder af at sejle i Danmarks største kølbådsklasse med over 800 både  
Dansk Grinde Klub
optager ejere af Grinder samt ejere af Kaskelotter og Marsvin og andre interesserede som medlemmer
 
Dansk RJ Klub organiserer ejere og fans af RJ sejlbåde.  
Dansk Vindø Klub I klubben optages alle ejere af Vindø-både som aktive medlemmer. Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages alle interesserede. Alle er velkomne.  
Danske Tursejlere samler danske tur- og fritidssejlerklubber i en upolitisk paraplyorganisation.  
 
Dronningborg Baadelaug opstod ved Dronningborg Bredning omkring 1950, hvor der fandtes en lille håndfuld bådejere, der fortrinsvis havde sine både liggende for svaj på bredningen.  
Espergærde Smakkelaug blev stiftet den 27. marts 1997 med det formål, at samle personer med interesse for smakkeriggede joller og at skabe aktiviteter omkring jollerne, herunder brug og vedligeholdelse af Flynderupgård Museets smakkejolle ”FREM”, som er i laugets varetægt og har hjemsted i Espergærde Havn.  
Fanø Sejlklub har hjemme i Fanø Lystbådehavn, der er beliggende i forlængelse af Nordbys havnefront mod syd, tæt ved den gamle del af Nordby, med butikker, museer, caféer og restauranter.  
Farum Sejlklub Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Farum Sejlklub: Du kan lære at sejle Du kan deltage i kap- og tursejladser Du kan som medlem låne sejlklubbens mange både Du kan deltage i sejlklubbens sociale liv og få nye venner
Frederikshavn Sportsdykker Klub Dykkerklubben har 85 medlemmer, hvoraf 15 er juniorer. Dykning i klubben foregår som naturdykning, vragdykning, undervandsfiskeri og under-vandsarkæologi. Der bliver årligt arrangeret 2-3 ture til f.eks. den svenske skærgård, Læsø eller andet sted, hvoraf den ene er uddannelsestur.  
Frederikssund Lystbådehavn Havnens formål er drift af lystbådehavn i Kalvøbugten i Frederikssund med havneanlæg, op- tagning, vinteropbevaring, søsætning og formidling af service, som er nødvendige for driften.  
Frederiksværk Motorbådsklub har ca. 195 medlemmer der er aktive hele sæsonen. Klubben arrangerer bl.a. navigationssejladser og undervisning i VHF, søredning og navigation.  
Gladsxe Sportsdykkerklub er åben for nye medlemmer med alle slags certifikater. Vil du vide mere om klubben eller dykning er du velkommen til at kontakte os  
Guldborgland Bådelaug driver og vedligeholder Guldborg Havn.  
Haderslev Sejl-Club (HSC) ligger i bunden af Haderslev fjord, som bliver betegnet som Danmarks flotteste fjord. Kig ind og se selv, du skal være så hjertelig velkommen.  
Haderslev Sejlforening (HSF) har hjemsted i Haderslev. Foreningens formål er at fremme og udvikle de bedst mulige betingelser for sejlsporten i Haderslev samt kammeratligt og selskabeligt samvær.  
Helsingør Lystfiskerforening har base i Helsingør Nordhavn  
Hobro Både - og Fiskerihavn er et roligt og hyggeligt område, et mødestedet for folk med hang til duften af fjord, tang og tjære, samt en hyggelig snak om stort og småt.  
Holbæk Sejlklub bor i dag i det nye klubhus i Holbæk Marinas østlige ende.
Horsens Bådeklub er stiftet i 1968, og er således den yngste af de tre sejlsportsklubber på Lystbådehavnen.  
Horsens Motorbåd Klub Klubben hvor det sociale samvær sættes i højsæde, både på vand og på land. Klubbens formål er at samle tursejlere i en forening på Horsens Lystbådehavn.  
Hou Fritidssejlerklub er for sejlglade mennesker der sætter livet til søs højt, samt ønsker et fællesskab omkring den fælles interesse, Tursejlads. Klubben er for motorbåde og sejlbåde.  

Hundige Både Klub blev stiftet i marts måned 1976 på stranden i Hundige Parken, hvor man havde fået tilladelse til at bygge 1 bro med plads til ca.35 både. Der er nu etableret 10 broer med plads til ca. 300 både af enhver slags - store som små, katamaraner, fritidsfiskere, ja sågar et flydende sommerhus er det blevet til, samt el og vand på alle broer.

Ishøj Sejlklub er største og ældste sejlklub på Ishøj havn. med ca. 400 medlemmer i alle aldre.

Juelsminde Sejlklub har over 900 medlemmer. Sejlbåde, motorbåde, surfere, kajakker og robåde - alt samlet i en klub  
Jyllinge Sejlklub's formål er på et almennyttigt og ikke kommercielt grundlag at danne ramme om og fremme sportsaktiviteter i bred forstand med relation til vand og sikkerheden i forbindelse hermed.
Kajakgal.dk Inspirerende hjemmeside for havkajakfolket, med turberetninger, råd, tips og test i forbindelse med havkajak.  
Kongsdals Bådelaug har hjemsted i Kongsdal Havn, Mariager.  
Kompaskurs giver gode og gratis råd om kompasser og sekstanter - maritime bøger  
Korsør Marinefoenings formål er at styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i søværnet.  
Københavns Sejlklub Vi synes nok, at det er for kostbart selv at have båd. Men vi holder meget af at sejle. Derfor har vi fundet sammen i denne sejlklub, hvor vi kan sejle sammen eller hver for sig med gaster og gæster.  
Landsforeningen Levende Hav arbejder for at bevare havets planter og dyr. Som medlem har du mulighed for at komme på havet med M/S Anton i en kortere el. også længere periode.  
Lemvig Sejlklub holder til i Lemvig Marina. Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved Lemvig.
Lynæs Bådelaug Hvor godtfolk er ... kommer godtfolk til.
Vi glæder os til at møde dig og høre skipperhistorier, vi ikke har hørt før.
 
Ma-Ry er Per Lillie Pedersen & Tina Elkjær Møller´s Nimbus 4004 Carisma. Læs her om båden, besætningen og sejltogterne..  

 
Nibe Sejlklub har hjemsted i Nibe Lystbådehavn, og arbejder på at varetage medlemmernes interesser inden for sejlsport samt medvirke til sejlsportens interesse og udvikling blandt børn og voksne.
Nivå Bådelaug er en stor, men hyggelig sejlklub, der støtter bredden inden for dansk sejlsport – fra den yngste optimistsejler til den erfarne søulk
Nivå Tursejlere holder til i Nivå Havn, den grønne lystbådehavn ved Øresund - som der står i turistbrochuren. .  
Nords Sportsdykkere er en underafdeling af Svømmeklubben NORD i Nørresundby. Afdelingen kan uddanne dykkere på alle niveauer indenfor SDI, TDI, IANTD lige fra begynder til Trimix. Der startes nye dykkerhold 2 gange om året. Nords Sportsdykkere tager på sommertogt med kutteren Nordstjernen, som er en Grenaa Kutter ombygget til dykker aktiviteter. Til mindre ture fra kysten har vi også 2 mindre RIB både  
Nordvestjysk Fjordkultur. Foreningens formål er at arbejde for bevarelse af - og udbredelse af kendskaber til kyst - og fjordkulturen, især i Nordvestjylland, at arbejde for bevarelse af maritime håndværk og – håndelag, samt at arbejde for, at flest muligt fra flere generationer får mulighed for aktiv deltagelse i samvær omkring levendeholdelsen af fjordkulturen.  
Nyborg Motorbådsklub blev stiftet d. 6/1 - 1959.  
Nyborg Sejlforening blev stiftet i 1895 og er således en af de ældste sejlforeninger i Danmark. Allerede i 1866 blev de første kapsejladser afholdt her på vor smukke fjord. Dengang var det Dansk forening for Lystsejlads. Lige siden har der været stor interesse for at afholde kapsejladser her i Nyborg, fordi forholdene er så ideelle.
Nyborg Sejlerskole tilbyder uddannelse af fritidssejlere. Sejlads skal gøres på en forsvarlig og sikker måde, derfor er uddannelse nødvendig, det være sig om man skal sejle speedbåd, en lille sejlbåd eller en stor lystyacht.
Næstved Sejlklub: At sejle er at leve - vi skaber mulighederne.
Præstø Bådejerklub er et tilbud til dig uanset om du er bådejer eller gast, om din båd er lille eller stor og drives af sejl eller motor, og hvad enten du er fjordsejler/-fisker, langturssejler eller landkrabbe  
Radioforvaltningen i Grønland administrerer tildeling af frekvenser,samt tildeler kaldesignaler og radiotilladelser. Landsstyret ønsker at øge sejlernes viden om sikkerhed til søs for derved at mindske antallet af ulykker.  
Ribe Træskibslaug er en interesseforening for ejere og andre med interesse i alle typer træbåde i Ribe området. Laugets formål er at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlskibe af træ samt opbygge og bevare træskibsmiljøet i Ribe og formidle træskibenes kulturhistorie, deres egenskaber og deres fordele frem for de moderne bådtyper.  
Ry Bådlaug Når man er medlem af Ry Bådlaug får man adgang til huset, hvor man må bruge det der er i huset, servicebygningen, broerne ude i søsystemet og fire gange om året kommer der et klubblad.  
Ryds 435 er temaet på denne side.  
Rønne Sejlklub holder til på Nørrekaas Baadehavn som ligger ca. 500 m. nord for Rønne havn. Vores klubhus ligger idyllisk mellem de gamle bassiner.  
Sejl og Motorbådsklubben Grønsund er en privat sejlklub, som er beliggende i Stubbekøbing Havns østlige ende.  
Sejlklubben Esrum Sø (SES) har nær ved 200 medlemmer i alle aldre. Børn, unge, forældre, voksne og seniorer deler den fælles sejlsportsinteresse. Her er gode muligheder for at lære - og blive fortrolig med at sejle med sejl.
Sejlkubben Greve Strand Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved Greve Strand, ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kap -og fællessejladser, samt ved undervisning i såvel praktisk som teoretisk sømandskab.
Sejlklubben Hundige Strand (SHS) er en aktiv sejlklub i Hundige havn, med godt 100 medlemmer. Vi arrangerer sejlture og klubaftner med forskellige aktiviteter. Og så har vi vores hygge kapsejlads hver torsdag aften.  
Sejlklubben Limfjorden Klubbens formål er at fremme sejlsporten og at styrke sammenholdet medlemmerne imellem  
Sejlklubben Lynæs har hjemsted på Lynæs Havn. Alle med interesse for sejlsport kan søge optagelse, såfremt ansøgeren opfylder de til enhver tid gældende vedtægter for Sejlklubben Lynæs.
Sejlklubben Neptun i Vejle har til formål er at fremme sejl- og motorbådssporten på Vejle Fjord ved at samle alle, der har interesse heri under klubbens stander
Sejlklubben Snekken holder til i Vordingborg Nordhavn. En havn der passer fint til et kort eller langt hvil på din sejlads mod øst eller vest.
Sejlklubben Sundet er en over 100 år gammel Københavnerklub.
Shipman 28 Formålet med klubben er dels at styrke sammenholdet mellem Shipman 28-ejere, dels at varetage Shipman 28-ejernes interesser såsom at arrangere træf, trimtræf, deltagelse i kapsejlads samt sikre at båden bevares som standardbåd.  
S/F Mellemfortet Foreningen i Københavns Sydhavn råder over ialt 80 faste bådpladser til både op til 10 m X 3 m og dybgang 1,5 m  
Skovshoved Undersøiske Gruppe (i daglig tale S.U.G.) blev grundlagt i 1954, og det gør klubben til Danmarks ældste sportsdykkerklub. Vi holder til i Skovshoved Havn, hvor vores 2 både 'Lulu II' og 'SUGAR' ligger og hvor man også finder vores klubhus.  
Skuldelev havn er placeret i Roskilde Fjord. Der er cirka 3 kilometer indtil Skuldelev by, hvor der findes indkøbsmuligheder.  
Skærbæk Bådeklub Klubbens formål er at danne ramme om søsportsaktiviteter med udgangspunkt i Skærbæk Lystbådehavn.
Snekkeklubben Alle, også større grupper velkomne til at søge optagelse i snekkeklubben og i samarbejde med bestyrelse og skipper kollegiet at lave vikinge arrangementer og firma udflugter.  
Snekkersten Skotterup Sejlklub er en hyggelig og aktiv forening. SSS har et tilbud til alle, der har lyst til at dyrke sejlsport. Klubben tilbyder teoretisk og praktisk sejleruddannelse for juniorer og seniorer.
Sommerflid Skibslaug Sommerflid er et gammelt fiskerfartøj med hjemsted i Frederikssund Havn  
Sydkystens Sejlklub har hjemme på Ishøj Havn. Klubbens formål er at medvirke til søsportens fremme og styrke et bredt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.  
Sydthy Bådelaug Foreningens formål er at fremme sejl- og motorbådssporten ved fælles- og kapsejladser samt at arbejde for gode ophalings- og pladsforhold.  
Sæby Sejlklub holder til på Sæby Havn  
Søndagssejleren - her kan alle være med  
Sønderballe Bådelaug finder du på Pos. 55°07,776 N---9°28,873Ø.
Alle er velkomne på de grønne pladser.
 
Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub er en sejlklub hjemmehørende i Sønderborg, med det klare formål, at fremme sejlsporten og de glæder det medfører. Klubben lægger stor vægt på hygge og samvær, indimellem krydret med små lette konkurrencer.  
Thurø Sejlklub. Vi er en sejlklub der favner bredt med krabbeklub, optimister, juniorer, kapsejlads, tursejlads, en af landets største afdelinger for pigesejlere og en sejlerskole.
Thyborøn Sejlklub Du kan låne en optimistjolle den første sæson du sejler.  
Træskibsforeningen i Aarhus har bl.a. til formål at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi.  
Taarbæk Sejlklub holder til i Taarbæk Havn, beliggende ca. 5 sømil nord for Københavns havn. Klubben har sin egen sejlerskole.
Vejle Motorbådklub Klubbens formål er bl.a. at skabe og forbedre havne- og klubfaciliteter, at fremme godt sømandskab gennem oplysning og uddannelse samt at virke for fællesskabet blandt medlemmerne. Klubben har primo 2013 ca. 700 medlemmer. Medlemmer har motorbåde og sejlbåde, små og store både. Alle kan deltage.  
VHF skolen er privat og uafhængig, og har specialiseret sig i undervisning om radio- kommunikation til søs, primært for fritidssejlere som ønsker at erhverve et VHF / SRC certifikat.  
Viborg Sejlklub ejer Hjarbæk Havn i fællesskab med Viborg Kommune. Havnen er en ren lystbådehavn med i alt ca. 120 bådpladser, fordelt på motorbåde, sejlbåde og joller.
Aalborg Sejlklub Klubbens formål er at fremme sejlsporten og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne