Vil du være med til at trække læsset?

1) Du kan støtte klubkassen med et kontingent på         195 kr. pr. år.
2) Dit bidrag går til foreningens drift iflg. vedtægterne.
3) Via dit kontingent er du direkte medvirkende til, at     begrænse kommercielle interesser, reklamer og     annoncer på www.duelighed.dk og i nyhedsbrevet     "Skipper-tips".
4) Din kvitteringen for betaling af kontingent er dit     medlemsbevis.
5) Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af     Duelighedsklubben,  lader du bare være med at betale     kontingent til næste år.
Du binder dig ikke til noget.Ja - jeg støtter op om projektet!

Jeg vil gerne være nyt medlem

Jeg er medlem i forvejen, og vil forny mit kontingent

Jeg indbetaler kontingent 195,- kr.inden 8 dage til 
      1)
Foreningens bankkontoi Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789, eller
      2
) Mobilepay 42 94 60 22 (viser formandens navn: Viggo Benjamin Kristensen)

Send en e-mail til mig om ca. 12 måneder, så jeg husker at forny
      mit medlemsskab

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail

Skriv her, hvis du har en bemærkning: