Duelighedsklubbens praktiske duelighedsprøve og speedbådsprøve.
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver

 

Vil du være censor i Duelighedsklubben?

Duelighedsklubben ønsker at indgå flere censoraftaler efter at vi, ud over at afholde praktiske duelighedsprøver, er blevet bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Vores censorkorps er under opbygning, og vores mål er ikke at indgå mange samarbejdsaftaler, men at ramme et niveau, hvor den enkelte censors faglige færdigheder bliver "holdt i form" igennem et aktivt virke.

Vi arbejder med fokus på konsistensen i censorernes prasis, og prøverne skal afvikles i nøje overensstemmelse med Duelighedsklubbens anvisninger. Når prøven er afsluttet, skal censor på grundlag af egne sejladserfaringer, og ud fra et helhedsindtryk, kunne afgøre, om prøvetageren er SØSIKKER eller USIKKER.

1. Læs prøvevejledningen til speedbådsprøven.

2. Læs prøvevejledningen til praktisk duelighedsprøve.

3.Læs bookings- og indberetningsprocedurer.

4. Læs samarbejdsaftalen.

Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og kun læst af Duelighedsklubbens kvalitetsansvarlige og den ledende censor. Fortæl lidt om din baggrund og vedhæft relevante dokumenter i en mail til: admin@duelighed.dk