Duelighedsbevis

Gratis uddannelsesprogram for
medlemmer af Duelighedsklubben.

Hvis du vil søsikkert ind i den maritime verden, kan vi anbefale følgende uddannelsesplan:

A. Gastekursus
B. Kystsejlerkursus
C. Duelighedskursus

Medlemmer af Duelighedsklubben, som tager gaste- og kystsejlerprøven her på hjemmesiden, og selvfølgelig har betalt kontingent på 195,-kr., får 12 måneders adgang til at tage duelighedsprøvens teoretiske del som selvstudium.

Hele kursusrækken foregår via internettet, så du bestemmer selv hvornår du vil på skolebænken. Du har ingen lærer under kursusforløbet, men kan søge støtte hos dine studiekammerater og andre sejlere i Duelighedsklubbens nyhedsbrev "Skipper-tips".

Økonomi og adgangskrav.
For at blive optaget på dette duelighedskursus, skal du betale kontingent til Duelighedsklubben, og bestå både Gasteprøven og Kystsejlerprøven.
Når du kommer så langt, at du går i gang med duelighedskursus, skal du bruge ca. 500 kr. på søkort, rekvisitter og publikationer.

Sådan tilmelder du dig duelighedskursus.
Send en mail vedhæftet kopi af dine Gaste- og Kystsejlerkursusbeviser til admin@duelighed.dk sammen med en kopi af din kontingentindbetaling. Så får du tilsendt 12 måneders gratis login og password til duelighedskursus her på hjemmesiden.

Den skriftlige duelighedsprøve.
Når du har sat dig grundigt ind i pensum, skal du aflægge en prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Danmarks Fritidssejler Union.
Det foregår her.

Den praktiske prøve.
Når du har trænet grundigt i øvelserne til den praktiske prøve, rekvirerer du en DFU-censor ved at udfylde feltet "Censor ønskes til følgende uddannelse" med "Praktisk prøve efter selvstudie".
Skriv også i beskedfeltet at du har bestået online-prøven hos Duelighedsklubben.
Det foregår her.

Censor vil stille dig nogle kontrolspørgsmål for at tjekke, at du ikke har snydt til den skriftlige teoriprøve, og efterfølgende skal du sejle en tur med censor og vise, at det er dig der sejler med båden ... og ikke omvendt.

Hvis du kan fremlægge et speedbådsbevis eller bevis for bestået praktisk duelighedsprøve, slipper du for sejladsprøven.

DFU-kompetencecenter er en non-profit service, men skal have et prøvegebyr af dig på 575 kr. for at dække udgifterne til censor og administration, samt 125 kr. for omkostningerne ved udstedelse af et Duelighedsbevis i "kreditkortformat".
Hvis du bliver i tvivl, kan du ringe til DFU-sekretariatet på tlf.: 26393521 eller 22484670.

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail.