Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fare for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et lodsfartøj på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fra for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 5

A nærmer sig B og ønsker at passere. Er der tale om en overhaling?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kano på en skærende kurs - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Et fartøj med stor manøvredygtighed møder et fartøj med ringe evne til at manøvrere. Hvad er “godt sømandskab“ i denne situation?

Billede

Opgave 11

Hvorfor skal man altid sejle med sikker fart?

Billede

Opgave 12

Hvem har ansvaret for bådens tekniske installationer, deres tilstand og driftssikkerhed, herunder selve motoren med aksel og skrue, brændstoftank, rørforbindelser, filtre, akkumulatorer og det elektriske ledningsnet?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad skal udkiggen blandt andet holde øje med?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Hvilket skib viser dette dagsignal?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har toplys?

Billede

Opgave 18

Du ser om dagen et skib der fører dette signal. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 19

Ude fra havet hører du knaldsignaler med mellemrum af præcist 1 minut. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 20

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet ser du et lys blinke 3 korte + 3 lange + 3 korte. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for dit skib og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Du har visuel kontakt med et andet fartøj. Hvad gør du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du nærmer dig et løb, et farvand, en krumning eller et område, hvor andre skibe kan være i skjul af en mellemliggende hindring. Hvilket advarselssignal afgiver du med fløjten?

Billede

Opgave 26

Hvornår skal et maskindrevet skib afgive tågesignaler?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten af sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvad betyder denne specialafmærkning?

Billede

Opgave 30

Må du ankre i denne båkelinje?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret fremme og forbåken står til bagbord - til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Skal speedbådsføreren til enhver tid under en sejlads kunne fremvise en gældende forsikringspolice for relevante myndigheder?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 100 liter i timen ved en hastighed på 40 knob. Hvor lang tid kan du sejle på 50 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 10 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 40 sømil. Du har brugt 100 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Du pejler et fartøj, som nærmer sig på skærende kurs, med pejlekikkert eller pejlekompas. Gentagne pejlinger ændrer sig ikke, så der er fare for sammenstød. Hvad gør du?

Billede

Opgave 38

Hvornår tjekker du om dine lanterner lyser klart?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er det vigtig at have om bord hvis du løber på grund i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Hvilke af disse symptomer kan være tegn på middelsvær underafkøling?

Billede

Opgave 41

Hvordan holder du øje med vejr- og farvandsudsigten, mens du er ude at sejle med speedbåden?

Billede

Opgave 42

Hvordan er det med bølger i fralandsvind?

Billede

Opgave 43

Hvad sker der, hvis man har valgt en svømmevest frem for en redningsvest, falder overbord, og i det kolde vand mister førligheden i arme og ben?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din motor midt ude i Storebælt. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Hvad bruger du til at slukke en brand i træ, stof, pressening eller lignende?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad gør du med gasflasken?

Billede

Opgave 47

Hvordan ligger det med flaskegasanlæg i båden?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du udlede spildevand fra søtoilettet i en havn?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.