Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

En særlig dansk regel foreskriver, at skibe på vej ind i en havn holder tilbage for et skib på vej ud, hvis begge skibe ikke kan passere sikkert samtidigt. Gælder det i alle havne?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder en vandscooter på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fra for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 5

A nærmer sig B og ønsker at passere. Er der tale om en overhaling?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kano på en skærende kurs - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Må speedbåden genere større skibe i deres sejlads i et snævret løb?

Billede

Opgave 11

Hvorfor skal man altid sejle med sikker fart?

Billede

Opgave 12

Kan du drages til ansvar, hvis du låner din speedbåd ud, og der sker en ulykke?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Du får om natten øje på et skib der viser disse lys. Hvilket skib har du fået øje på?

Billede

Opgave 17

Hvorfor er det vigtigt, at båden er udstyret med godkendte lanterner, selv om man kun bruger båden om dagen?

Billede

Opgave 18

Hvordan vil du passere et skib der viser signalflaget A?

Billede

Opgave 19

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for dit liv, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal med tågeapparatet eller søgelyset i form af SOS efter morsesystemet. Hvordan er dette signal?

Billede

Opgave 23

Du observerer et skib som viser disse 2 signalflag. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 2 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Skal du afgive tågesignaler i regn- eller snevejr?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 28

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 29

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når det anvendes som anduvningsmærke?

Billede

Opgave 30

Hvad foregår der her?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret fremme og forbåken står til styrbord - til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Skal speedbådsføreren til enhver tid under en sejlads kunne fremvise en gældende forsikringspolice for relevante myndigheder?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du pludselig får stærk modvind og modsø?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 100 liter i timen ved en hastighed på 40 knob. Hvor meget brændstof bruger du på 2,5 time ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 25 sømil. Din motor bruger 60 liter i timen ved en marchfart på 50 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Hvilken af disse pejlemetoder vil du anvende ved afgørelse af, om der er fare for sammenstød?

Billede

Opgave 38

Hvornår tjekker du om lænsepumpen virker, eller/og om der er en spand/pøs ombord?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er det vigtig at have om bord hvis du løber på grund i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Kan alkohol bruges til at “ varme sig “ på?

Billede

Opgave 41

Du tjekker altid den almindelige vejrudsigt for dit område inden du sejler ud, men hvorfor er det væsentligt også at kende farvandsudsigten?

Billede

Opgave 42

Hvordan planlægger du sejladsen med hensyn til vind og bølger?

Billede

Opgave 43

Du tjekker selvfølgelig, om indikatorer på redningsvesten står i det grønne felt, hver gang du skal ud at sejle. Men, hvor ofte bør du gennemgribende servicere og kontrollere din oppustelige redningsvest?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i dit instrumentbræt, og du vil slukke den med pulverslukker. Men, selv om manometeret står i det grønne felt, kommer der ikke pulver ud af slukkeren. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Må man slukke en benzinbrand med vand?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad gør du med gasflasken?

Billede

Opgave 47

Hvordan er det med landstrøm 230 V?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om vildt- og naturreservater, hvor sejlads og ophold er forbudt?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du smide andet affald i havet omkring Danmark end frisk affald fra fisk du lige har fanget og renset?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.