Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fare for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder en vandscooter på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fare for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 5

Når et skib indhenter et andet skib og ønsker at overhale, hvem skal så gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

Skal speedbåden gå af vejen for robåde, kanoer, kajakker og lignende fartøjer?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Et fartøj med stor manøvredygtighed møder et fartøj med ringe evne til at manøvrere. Hvad er “godt sømandskab“ i denne situation?

Billede

Opgave 11

Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Kan du komme i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne?

Billede

Opgave 12

Hvad skal du gøre hvis du observerer et nødsignal?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvilke skibslys skal dette sejlskib føre når det er mørkt eller sigtbarheden er nedsat?

Billede

Opgave 16

Du får om natten øje på et skib der viser disse lys. Hvilket skib har du fået øje på?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har toplys?

Billede

Opgave 18

Hvilken form har dagsignalet for en ankerligger?

Billede

Opgave 19

Din båd synker, og du vurderer at dit liv er i fare, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 21

Ude fra havet hører du et skib afgive 2 korte toner med fløjten. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet hører du lydsignalet fem korte med fløjten fra et skib. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 23

Du observerer et skib som viser disse 2 signalflag. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 2 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

I hvilken kompasretning er der sikker passage ved dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvordan passerer du dette sømærke?

Billede

Opgave 30

Må du ankre i denne båkelinje?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret fremme og forbåken står til styrbord - til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Hvor langt skal du være fra kysten før du må plane med speedbåden?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medstrøm?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 20 knob. Hvor langt tid kan du sejle på 60 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 50 sømil. Din motor bruger 40 liter i timen ved en marchfart på 25 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Du pejler et fartøj, som nærmer sig på skærende kurs, med pejlekikkert eller pejlekompas. Gentagne pejlinger ændrer sig ikke, så der er fare for sammenstød. Hvad gør du?

Billede

Opgave 38

Hvornår skal du gennemgå sikkerhedsudstyret med de ombordværende?

Billede

Opgave 39

Hvor lang et stykke tov/kæde vil du som minimum bruge til ankring på 20 meters dybde?

Billede

Opgave 40

Du vurderer at din besætning og dit fartøj er i alvorlig og overhængende fare og vil tilkalde hjælp. Hvad gør du?

Billede

Opgave 41

Hvor finder du en opdateret vejrudsigt inden du sejler ud?

Billede

Opgave 42

Hvad oplever man ofte i forbindelse med kraftige regnbyger?

Billede

Opgave 43

Hvorledes beskrives en redningsvest med en opdrift på 100 Newton?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din motor midt ude i Storebælt. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Hvad vil du benytte ved slukning af brand i en person?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad gør du med gasflasken?

Billede

Opgave 47

Hvor opbevarer man oliemættede klude ombord?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Er der noget affald der må smides i havet omkring Danmark?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.