Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

To maskindrevne skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser og konstaterer at der er fare for sammenstød. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder en vandscooter på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Hvilken grundregel skal i almindelighed følges når der er fare for sammenstød for fartøjer på skærende kurs?

Billede

Opgave 5

Når et skib indhenter et andet skib og ønsker at overhale, hvem skal så gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kano på en skærende kurs - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Må speedbåden genere større skibe i deres sejlads i et snævret løb?

Billede

Opgave 11

Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Kan du komme i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne?

Billede

Opgave 12

Hvem kan blive erstatningspligtig, hvis båden bliver indblandet i en ulykke, hvor der sker skade på personer, fartøjer eller havmiljøet?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Hvilket skib viser dette dagsignal?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har agterlys?

Billede

Opgave 18

Hvilken form har dagsignalet for en ankerligger?

Billede

Opgave 19

Din båd synker, og du vurderer at dit liv er i fare, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Ude fra havet hører du en lang tone med ca. 2 minutters mellemrum. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal med tågeapparatet eller søgelyset i form af SOS efter morsesystemet. Hvordan er dette signal?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvilke 2 signalflag flag viser du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du nærmer dig et løb, et farvand, en krumning eller et område, hvor andre skibe kan være i skjul af en mellemliggende hindring. Hvilket advarselssignal afgiver du med fløjten?

Billede

Opgave 26

Hvor ofte skal et maskindrevet skib der gør fart afgive tågesignalet 1 lang tone?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 28

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten af sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når det anvendes som anduvningsmærke?

Billede

Opgave 30

Hvad foregår der her?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret fremme og forbåken står til styrbord - til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Må du overdrage rattet/styringen af speedbåden til en person som ikke har speedbådsbevis?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medstrøm?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 30 knob. Hvor meget brændstof bruger du på 2,5 time ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 10 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 40 sømil. Du har brugt 100 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Hvordan konstaterer du om der er fare for sammenstød med andet skib på skærende kurs?

Billede

Opgave 38

Din speedbåd tager vand ind og lænsepumpen viser sig at være defekt. Det går stærkt og der er risiko for at dit fartøj bordfyldes. Hvad gør du?

Billede

Opgave 39

Hvor lang et stykke tov/kæde vil du som minimum bruge til ankring på 10 meters dybde?

Billede

Opgave 40

Du er ude med speedbåden, og er blevet godt gennemkold. Hvilke midler er de bedste, til at få varmen igen?

Billede

Opgave 41

Du er til søs, og kommer i tvivl om vejrets udvikling i de kommende timer. Heldigvis har du mobiltelefonen med i en vandtæt plastikpose. Hvordan får du en frisk vejrudsigt via mobiltelefonen?

Billede

Opgave 42

Hvad forstår du ved nedsat sigtbarhed, i forbindelse med vejrudsigten?

Billede

Opgave 43

Du er røget overbord. Hvad nu hvis redningsvesten ikke puster sig op med CO2-patronen?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din motor midt ude i Storebælt. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Må man slukke en benzinbrand med vand?

Billede

Opgave 46

Hvad er mest effektivt når du vil slukke en brand ved kvælning?

Billede

Opgave 47

Hvad er livsfarligt når du fylder brændstof på speedbåden?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om vildt- og naturreservater, hvor sejlads og ophold er forbudt?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du smide andet affald i havet omkring Danmark end frisk affald fra fisk du lige har fanget og renset?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.