Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

En særlig dansk regel foreskriver, at skibe på vej ind i en havn holder tilbage for et skib på vej ud, hvis begge skibe ikke kan passere sikkert samtidigt. Gælder det i alle havne?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et andet maskindrevet skib på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fra for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 5

Når et skib indhenter et andet skib og ønsker at overhale, hvem skal så gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en robåd på en skærende kurs i havnebassinet - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Må speedbåden genere større skibe i deres sejlads i et snævret løb?

Billede

Opgave 11

Hvem skal følge søvejsreglerne?

Billede

Opgave 12

Hvad skal du gøre hvis du observerer et nødsignal?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har styrbord sidelys?

Billede

Opgave 18

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 19

Ude fra havet hører du et dobbelt knaldsignal med mellemrum af ca.15-20 minutter. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 20

Ude fra havet hører du et tågesignalapparat som bruges uafbrudt. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Ude over havet ser du raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, affyret med korte mellemrum. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet ser du et lys blinke 3 korte + 3 lange + 3 korte. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for dit skib og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Du har visuel kontakt med et andet fartøj. Hvad gør du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 2 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

Hvilken fyrkarakter har dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 30

Må du ankre i denne båkelinje?

Billede

Opgave 31

Må du fortøje i et sømærke?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Må du overdrage rattet/styringen af speedbåden til en person med speedbådsbevis, som er påvirket af stoffer eller hvis alkoholmængde i blodet overstiger 0,5 promille?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du pludselig får stærk modvind og modsø?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 30 knob. Hvor langt tid kan du sejle på 80 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 15 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 30 sømil. Du har brugt 60 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Du får et fartøj i sigte over et med en vindmølle. Fartøjet nærmer sig på skærende kurs, stadig over et med vindmøllen, mens du holder en konstant kurs og fart. Der er fare for sammenstød. Hvad gør du?

Billede

Opgave 38

Hvornår skal du gennemgå sikkerhedsudstyret med de ombordværende?

Billede

Opgave 39

Hvor meget reservebrændstof er sund fornuft at tage med på turen?

Billede

Opgave 40

Kan alkohol bruges til at “ varme sig “ på?

Billede

Opgave 41

Hvordan holder du øje med vejr- og farvandsudsigten, mens du er ude at sejle med speedbåden?

Billede

Opgave 42

Hvilke både påvirkes mest af vinden?

Billede

Opgave 43

Hvorledes vil du beskrive en svømmevest med opdrift på 50 Newton?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Er det realistisk at forvente, at man kan slukke f.eks. en motorbrand med en 2 kg. pulverslukker?

Billede

Opgave 45

Hvorfor må du ikke hælde vand på en brændende væske, som f.eks. hvis der er gået ild i fritureolien?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad gør du med gasflasken?

Billede

Opgave 47

Hvordan ligger det med flaskegasanlæg i båden?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du smide andet affald i havet omkring Danmark end frisk affald fra fisk du lige har fanget og renset?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.