Eksamenstræning til teoretisk duelighedsprøve.

1) Søvejsregler - Start træningsopgave
2) Terrestrisk navigation (Søkort 100 Kattegat) - Start træningsopgave
3) Søsikkerhed, brand og havmiljø - Start træningsopgave


Duelighedsbeviset er ikke et "Ha´det sjovt i vandkanten" bevis.

Søfartsstyrelsens duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere giver ret til at fungere som styrmand i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, ved fart i Nordsøen og Den engelske Kanal samt fart på De Britiske Øer, Irland, Norge og Færøerne.

En styrmand forestår et vagthold på broen på et skib. Det vil sige, at styrmanden følger den planlagte rute for skibet, dog under hensyntagen til de internationale søvejsregler samt til førerens stående ordrer, altså instrukser fra skibets fører (skipper/kaptajn) og desuden under opfyldelse af den danske vagtholdsbekendtgørelse. I love og regler kaldes funktionen da også "vagthavende navigatør".

Nærværende træningsopgaver skal fastslå, om du på det teoretiske niveau kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, dels som skipper i mindre fritidsfartøjer og dels som styrmand i fritidsfartøjer med en længde på 15 - 24 meter, og om du er kompetent til at varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord under hensyntagen til omgivelserne.

Når du kan klare alle tre træningsopgaver uden væsentlige fejl,
er du "grydeklar" til den teoretiske duelighedsprøve
.

Med denne test tager vi grundigt fat i hele pensum til den teoretiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere ... hverken mere eller mindre.

Hvis du ikke er en seriøs sejler, anbefaler vi at du finder et andet uddannelsessted, for her i Duelighedsklubben springer vi ikke over, hvor gærdet er lavest.

Ligesom når vi sejler, handler det hele om, at være grundigt forberedt, både i detaljen og i fugleperspektivet, og så gøre brug af sin sunde fornuft og dømmekraft.

Hver gang du starter en prøve forfra, hentes spørgsmålene tilfældigt fra en "opgavebank" med over 1000 spørgsmål fra pensum, sorteret i fagtemaer, således at chancen for, at du får den samme prøve to gange er ca. 1:100 000 000 000.


Et kendt og respekteret ansigt blandt Søfartstyrelsens censorer
Bent Larsen, Nyborg:

"Jeg bedømmer Duelighedsklubbens test her på hjemmesiden som værende ikke for nem og ikke for svær, men lige netop så seriøs som en teoriprøve for fritidssejlere skal være"

 


Prøvesagkyndig for Søfartstyrelsen i 25 år,
Lars Oudrup, Fredericia:

"Duelighedsklubbens bud på en teoretsik duelighedsprøve har en passende sværhedsgrad, og hele set-uppet med at lave disse spørgsmål/test på nettet er en super ide, mange - både med og uden D-prøve - vil køre dem igennem og få øjnene op for det, de mangler af viden"

 

Brugervejledning:

 

Nogle af opgaverne skal løses på under 60 sekunder.
Når du støder på dette stopur i en opgave, skal du løse den på under 1 minut. Tidsfristen skal afspejle, at man ude til søs, ofte kommer i situationer, hvor man skal træffe beslutninger og handle hurtigt, uden at man har tid til, at slå op i sine bøger, inden der sker en ulykke.
Hvis du bliver indhentet af stopuret, får du en fejlmeddelelse, og skal løse samme opgave igen.

 

Andre opgaver er uden tidspres.
Når du ser kaffekoppen øverst i en opgave, kan du tage det helt roligt, og evt. slå op i dine bøger og notater, for at sikre at du ikke svarer forkert, og skal starte prøven helt forfra.
Hvis du svarer forkert på en opgave, får du en fejlmeddelelse, og skal løse samme opgave igen.
Hjælpemidler til prøven.
Du har brug for samme hjælpemidler til teoriprøverne, som du har brug for ombord på din båd:
1) Søkort 100 Kattegat i seneste version
2) Deviationstabel
3) Rekvisitter til at arbejde i kortet, transportør, blyant, stikpasser o.s.v.
4) Søvejsreglerne
5) Den danske Havnelods
6) Kort 1
7) Afmærkning af Danske Farvande
8) Quick guide / oversigt

Ordblinde kan være knaldygtige sejlere.
Vil du have teksten i opgaverne læst højt, kan du hente et lille gratis program her.

 

Du starter prøven her:

1) Søvejsregler - Start træningsopgave
2) Terrestrisk navigation (Søkort 100 Kattegat) - Start træningsopgave
3) Søsikkerhed, brand og havmiljø - Start træningsopgave

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af denne prøve, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk