Udstedelse og genudstedelse af Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Et duelighedsbevis kræver at du har bestået to delprøver:

1. Teoretisk delsprøve og
2. Praktisk delprøve (eller speedbådsbevis)

Hvis du har taget den ene delprøve hos Duelighedsklubben og den anden delprøve hos en anden prøveudbyder, skal du følge denne vejledning:

A
Brug dit Nem-ID til at logge ind på "Min side" hos Søfartsstyrelsen.
Klik på "Søfarende" og derefter på "Mine beviser".

Nu kan du se, hvilke beviser Søfartsstyrelsen har registreret i dit navn.
Udskriv HELE SIDEN til en PDF-fil som du gemmer på din PC.

Hvis dine beviser ikke er anført på "Min side", skal du anmode Søfartsstyrelsen om dokumentation for de fritidssejlerbeviser de har registreret i dit navn og personnummer.

B.
Send en mail til admin@duelighed.dk med følgende oplysninger og bilag:
1. At du ønsker udstedt/genudstedt Duelighedsbevis for Fritidssejlere
2. På hvilken dato har du sidst indbetalt kontingent til foreningen Duelighedsklubben?
3. Hvad er dit fulde navn?
4. Til hvilken postadresse skal beviset fremsendes?
5. Hvad er dit CPR-nummer?
6. Hvilke delprøver har du bestået hos Duelighedsklubben (teori-praktik-speedbådsbevis)?
7.
Vedhæft PDF-filen fra punkt A med "Mine beviser" fra Søfartsstyrelsen, eller anden dokumentation fra Søfartsstyrelsen, således at vi har dokumentation for prøver der er bestået hos en anden prøveudbyder.
8. Bekræft at du giver Duelighedsklubben tilladelse til, at opbevare disse oplysninger i op til 24 måneder. Ingen andre end Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator og Søfartsstyrelsesn tilsynsførende får adgang til oplysningerne.
9. Vedhæft kopi af dit sundhedskort (gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort

Ansøgninger der mangler en eller flere af disse oplysninger eller bilag, vil ikke blive behandlet af Duelighedsklubben.

Mange hilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
www.duelighed.dk