Havnemoral.


Havnemoral og andre former for moral går i grunden ud på at vise hensyn til andre..

Lidt om havnemoral, etik, skikke, sæder og normer.
Af Anker W. Lauridsen, forfatter til "Lystsejlernes Leksikon"

Hensynet til andre i havnen starter allerede før ankomst ved, at man afpasser farten, så ens båd ikke sætter unødig sø. Før ankomst bør fortøjninger, fendere og evt. ankergrej være klargjort, og besætningen har aftalt, hvem der gør hvad. Der må være tid til at udvælge en plads, som er afstemt med bådens størrelse, og hvordan den skal ligge af hensyn til vind og sol. Skal den ligge langskibs, så tænk på, at der skal være plads til flere både ved samme kaj. Anviser havnefogeden en plads, skal man naturligvis følge hans anvisning.
Faldene bør føres ud fra masten straks efter, båden er fortøjet.
Når man er fortøjet, skal motoren stoppes og mindst 2 fendere sættes på søsiden. Dette angiver, at man er sejler og inviterer andre sejlere til at lægge sig på siden. Man fortøjer aldrig gummibåden på siden, da det signalerer, at man har nok i sig selv, over for andre, der måske mangler plads. Bliver det nødvendigt at lægge sig på siden af en anden båd, så vælges en båd, der er lidt større, og det gøres så roligt som muligt. Er der folk på den anden båd, spørger man høfligt om lov til at ligge på siden af dem, men man tager ikke et nej for et nej, hvis der ikke er vægtige grunde dertil.
Sætter man et anker, så sættes der en vægt på ankerlinen, så den holder bedre og generer andre mindst muligt. Det påses, at ankergrejet ikke kommer til at krydse andres ankergrej. Sæt mindst én fortøjning i hver ende af båden og et spring. Hvis man ligger på ydersiden af en anden båd, føres der om muligt en fortøjning i land.
Det er god tone, at man på nabobåde hjælper hinanden tilrette. Når man færdes over naboens båd, så gør det hensynsfuldt og altid forom masten. Fodtøjet skal være rent, og hvis naboen tager skoene af, inden han går ombord i sin båd, bør man gøre det samme. Sørg for altid at have fri passage på fordækket.
Noget der kan genere enhver sejler til bristepunktet: Man er kommet til ro, har fået sig dejligt puttet under tæppet, og det begynder at blæse lidt. Det er hyggeligt; men så starter nabobådens fald med at klapre, alle ligger og bliver mere og mere irriterede, men ingen gør noget. Næste dags morgen er venligheden fra nabobådene vendt 180°. Som nævnt bør faldene føres ud fra masten, straks efter båden er fortøjet.
Unødig støj fra radioer og spilledåser kan forpeste en hyggelig stemning for slet ikke at tale om højrøstet/råben i en mobiltelefon, som sikkert er uinteressant for andre.
Udtømning af kloakspildevand fra nyere fritidsbåde må kun finde sted i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Alternativet hertil er at anvende havnenes miljøstationer.
Iflg. Reglerne for lystbådehavne og mindre fiskerihavne § 4,7 stk. b: "Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse: åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet, og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser." Grill ALDRIG om bord, selvom du mener at have en grill, der er sikker. Det er hensynsløst over for dig selv og andre sejlere. Forestiller man sig en brand i en af bådene, vil den hurtig spredes til mange både. Der er gasanlæg med gasflasker, beholdere med benzin, dieselolie og andre brandfarlige væsker i bådene. Glasfiberbåde brænder meget hurtigt. Der ligger sandsynligvis folk og sover i nogle af dem. Skab ikke denne urimelige risiko for en brand, blot for at grille om bord, det er ugleset.
Alle ønsker en god oplevelse ved sejlerlivet, så det er skik, at sejlere hjælper hinanden ved ankomst og afgang, men også med andre opgaver. Man taler gerne med andre f.eks. om et motorproblem. De fleste vil hellere end gerne hjælpe. Der vises almindelig taknemmelighed for den hjælp, man modtager, også når nogen tager imod ved fortøjning.
Det er flot, at børn med redningsveste ror lidt rundt i havnen med den nødvendige hensyntagen til både, der kommer eller går. Oftest giver det ingen problemer, men børnene må lære at ro, lad påhængsmotoren hvile. Moral, etik, skikke, sæder og normer, ja hensynet til omgangen med andre er til glæde og gavn for alle havnens brugere.