Sikre råd fra lodsen.
Af Lise Mortensen Høy, redaktør, Søfartens Ledere

Sørg for at foretage vigemanøvrer klart og tydeligt (50-60 grader kursændring) og i god tid. I god tid er ikke 100-200 m,  snarere en 1-2 sømil og gerne mere

 

 

 

 

 

 

Her er lodsernes gode råd til lystsejlere, som møder de store skibe.
1) Et stort lastet handelsskib kan være flere sømil om at ændre kurs eller stoppe. Og de helt store skibe kan have en
    dybgang på op til 17 meter og går ganske enkelt på grund, hvis de ikke følger den afmærkede rute ganske nøje.
2) Du bør som lystsejler være opmærksom på, at situationen, hvor et fritidsfartøj og et stort skib kommer i nærheden af hinanden,
    tager sig meget forskelligt ud set fra et lille fartøj og set fra styrehuset i store skibe.
3) På et stort skib har man ikke nogen mulighed for at vurdere, hvilke hensigter fritidsfartøjet har, og hvilke manøvrer det har
    til hensigt at foretage.
4) Hvis du fx ligger på kryds, og selvfølgelig har tænkt dig at vende, lige inden du kommer hen til sejlruten - er det jo ikke
    noget, navigatøren på et stort skib kan vide med sikkerhed....
5) For god ordens skyld, så betyder 5 korte toner ikke "hej med dig" det betyder "Jeg er i tvivl om dine hensigter" - eller
    rettere: "Se at komme væk!"

Vær opmærksom på at de store skibes radarer kan være af meget svingende kvalitet - og at en radar giver et forsinket billede af virkeligheden. En sejlbåd kan godt fysisk have foretaget en stor kursændring, uden at det kan ses på radarbilledet, fordi opdateringen på radaren er langsom.

Det kan du gøre
- Sørg for at foretage vigemanøvrer klart og tydeligt (50-60 grader kursændring) og i god tid. I god tid er ikke 100-200 m,
  snarere en 1-2 sømil og gerne mere.
- Det er en god regel, at lystbåde sejler sådan, at de store handelsskibe aldrig er i tvivl om, at lystbåden vil gå af vejen - og at
  handelsskibene aldrig skal vige for lystbåden.
- Hvis du har VHF ombord, så hav den tændt, lyt på kanal 16, og følg med i, hvad der sker omkring dig.
- Anskaf en radarreflektor af god kvalitet, så din båd giver et godt kraftigt ekko på handelsskibenes radar.
- Ser du en sort cylinder om dagen i handelsskibets mast og tre røde lys over hinanden om natten, betyder det, at skibet er
  hæmmet af sin dybgang og skal vises et særligt hensyn. Kort sagt, skibet kan under ingen omstændigheder forlade ruten uden
  stor fare for at gå på grund.
- Anskaf dig evt. en AIS, så kan du ses på de store skibe.