Kender du havne-reglerne?

OPGAVE NR. 003

Hvem påser overholdelse af orden inden for havnens område?

1) Havnemyndigheden
2)
Søsportens Sikkerhedsråd
3) Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk