1:3 Først skal du tjekke om din praktiske duelighedsprøve er registreret som bestået af censor i Duelighedsklubbens database.

Indtast dit CPR-nr. uden bindestreg (altså udelukkende 10 tal):