Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Lov og ret på havet

Opgave 01_002

Der blinkes 3 gange, og hvert blink er 4 - 6 sekunder langt (morsesignalet O).

Hvad betyder signalet?
a) Det er et nødsignal, manden har brug for øjeblikkelig hjælp
b) Mand Over Bord
c)
Motoren er gået i stå, og manden ønsker at blive bugseret
Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk