Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Rednings- og svømmeveste

Opgave 02_002

Hvem kan udarbejde særlige sikkerhedsregler, som kapronings- og motionsroningsfartøjer kan vælge at følge, med hensyn til rednings- og svømmeveste?
a) Det Britiske Admiralitet
b) Søsportens Sikkerhedsråd
c)
Dansk Forening for Rosport og
    Dansk Kano og Kajak Forbund

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk