Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Kulde og beklædening

Opgave 06_002

Hvor meget skal temperaturen i hjernen falde, i forhold til normaltemperaturen, før kroppens forsvarsmekanismer aktiveres?
a) Ca. 0,1°C
b)
Ca. 1°C
c) Ca. 10°C

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk