Søsikkerhed for kystsejlere
Dette kursus er specielt for fritidssejlere, som kun sejler lokalt i et kendt farvand, og som sejler så tæt ved kysterne,
at man hele tiden har landkending, og med sit kompas og håndlod kan komme i land, eller ankre op tæt ved kysten.

Alkohol og rusmidler

Opgave 08_001

Fuld lystsejler frataget førerret et år
En erfaren lystyacht-skipper fra Sønderborg, der stak af fra politiet, er blevet frakendt retten til at føre sin 38 fod store sejlbåd i et år. Manden blev taget med en promille på 2,49.
Sejleren erklærede sig uskyldig, men modtog dog efterfølgende dommen.
Den 28. maj 2012 sejlede han fra ærøskøbing hjem til Sønderborg. Den dømte fortalte, at han måske havde drukket fire eller fem øl den dag samt, at han, efter båden var kommet i havn, havde fået et par store sjusser. Da han kom til Sønderborg Lystbådehavn var han så plakatfuld, at han kom op at skændes med en tysk lystsejler, der havde taget hans bådeplads. En til halvanden time efter stak han til søs igen, selv om to politibetjente råbte, at han skulle blive i havnen. Hans kæreste svarede, at det havde de ikke tid til. De sejlede herefter til kajen ved Sundgade, hvor de lagde til. “Så gik jeg ned i kahytten og fik et par stive sjusser. Det havde jeg ret til, fordi vi var ved kaj“, sagde lystsejleren i retten.
Manden påstod, at promillen på 2,49 var opnået i løbet af bare et kvarter nede i kahytten, efter sejladsens afslutning. Den historie hoppede retten ikke på. Han blev dømt for overtrædelse af lov om sikkerhed til søs. Manden fik desuden en dom på 20 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste og en bøde på 15.000 kroner.
Kilde: jv.dk

Hvem er omfattet af det generelle forbud mod sejlads, hvis man er påvirket af alkohol eller rusmidler?
a) Kun fritidsbåde over 15 meter samt planende fritidsbåde,
    vandscootere og lignende
b) Kun erhvervsfartøjer
c)
Alle, der fører et fartøj, samt alle ombord, der hjælper med
    sejladsen

 

 

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk