GPS-søkortplottere i fritidsskibe
Et frivilligt tillægskursus til Duelighedsprøven

 

0301 Teknologien bag GPS-positionering.

GPS systemet er et meget præcist navigationssystem, som kan oplyse, hvor man nøjagtigt befinder sig hele kloden rundt.

GPS står for Global Positioning System. Det betyder verdensomspændende positions system.

Systemets positionsberegninger bygger på radiosignaler udsendt fra satellitter. Der er altid satellitter synlige uanset hvor på Jorden man befinder sig, men i praksis er GPS-modtageren justeret til kun at acceptere signaler, som den modtager i en højdevinkel på mellem 10° og 70°. Radiosignaler fra satellitter uden for dette vinkelområde giver for usikre resultater, og de fleste modtagere i dag udvælger automatisk de tre satellitter indenfor vinkelområdet, som egner sig bedst til positionsberegningen.


Løs opgaven for at komme videre:

Hvilke informationer bruger GPS'en til positionsberegning?
A Data fra andre navigationsinstrumenter i et netværk
B Laserstråler udsendt fra bundfaste fyr
C Radiosignaler udsendt fra satelliter.

 

01 Indledning og startside

02 Generelt om navigationshjælpemidler

03 Teknologien bag GPS-positionering

04 Hvordan virker GPS-søkortplotteren i praksis?

05 Tilslutning til netværk

06 Hvad skal man passe på ... hvor går det galt?

07 Prøv selv!

08 Overvejelser ved anvendelse af søkortplottere

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk