Y3 - TRÆNINGSCENTER

Meteorologi

Lektion Emner Klik på link
1

Atmosfæren, luftens tryk, luftens indhold af vanddamp, vind og bestemmelse af vindretning samt skøn af vindhastigheder.

Træningsopgaver
2
Luftmasser og nedbør. Træningsopgaver
3
Fronter og lavtryk (tempererede cykloner) Træningsopgaver
4
Lavtrykspassage, sø- og landbrise, vejrmeldinger og vejrobservationer. Træningsopgaver
5
Tidevand, bølger og strømforhold Træningsopgaver