Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 01_02_02

Ændres luftens egenskaber sig, når den bevæger sig henover overflader med en anden temperatur og fugtighed?

1) Nej, det er kun overfladens egenskaber der påvirkes af luftens temperatur og fugtighed

2) Ja, men kun hvis det er en havoverflade. Ved bevægelse henover land påvirkes luften ikke.

3) Ja, uanset om det er henover havet eller henover land.

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk