Y3 - TRÆNINGSCENTER

Navigation

Lektion Indhold Klik på link
1
Grundbegreber: Jorden, stedsangivelser på jorden, gensidig beliggenhed, kompaslinjer, styrede, sejlede og beholdne kurser, pejling, sømilen. Træningsopgaver
2
Magnetkompasset: magnetisme, kompasset i almindelighed, magnetkompassets opstilling og pasning, misvisning og deviation.

Træningsopgaver

3

Fart og distance, afdrift, strøm og strømkonstruktioner

Træningsopgaver

4
Søkortet, sejladshåndbøger, efterretninger for søfarende, farvandsafmærkning. Træningsopgaver
5
Bestik.Stedbestemmelse ved terrestrisk navigation. Træningsopgaver
6
Sejladsplanlægning Træningsopgaver