Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 02_03_03

Hvad forstår du ved den beholdne fart?

1) Hastigheden gennem vandet

2) Hastigheden over grunden

3) Den hastighed loggen viser

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk