Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 02_04_02

Hvad refererer CHART SOUNDING DATUM til?

1) Det vandstandsniveau, hvortil de i søkortets anførste vanddybder er målt

2) Kortets målestoksforhold

3) En regneforskrift, der knytter positioner i modellen sammen med de fysiske positioner på Jorden

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk