Y3 - TRÆNINGSCENTER

Sømandskab og søsikkerhed

Lektion Indhold Klik på link
1
Skibets konstruktion Træningsopgaver
2
Vægt- og rumtonnager
Dybgang og trim
Stabilitet
Træningsopgaver
3

Sejlbåden og dens balance, sejlareal og sejlcenter, lateralplan og -center
Anvendelse af sikkerhedsfaktor på tovværk, wirer, kæder og sjækler.

Træningsopgaver
4
Skibets manøvrering, brug af ankre og søens virkning. Træningsopgaver
5

Havarier, herunder grundstødninger, kollisioner og hårdtvejrskader.
Søsikkerhed. Redningsmidler, herunder oppustelige redningsflåder, deres indretning, udstyr og anvendelse.

Træningsopgaver
6
GMDSS
Søredningstjenestens opbygning, helikopterredning
Træningsopgaver
7
Forebyggelse af brand og brandbekæmpelse, brandteori, brandslukningsmidler og deres anvendelse, transportable slukkere. Træningsopgaver