Y3 - TRÆNINGSCENTER

Du må støtte dig til dine bøger og notater ved løsningen af opgaverne.
Det vigtigste er, at du ikke gætter dig frem.


OPGAVE: 03_02_01

Hvad forstår du ved et skibs "egenvægt"?

1) Variable vægte om bord, f.eks. ballast, ekstra brændstof, proviant eller vand.

2) Vægten af den mængde vand et fuldt udstyret skib fortrænger, målt i tons.

3) Det tomme, men i øvrigt sejlklare skib

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk