Y3 - TRÆNINGSCENTER

Hvor mange af nedenstående handlinger skal udføres samtidig, for at slukke en ild?

1: fjerne det brandbare materiale
2: fjerne ilten
3: køle materialet ned under antændelsestemperaturen


Mindst 1 af handlingerne kan slukke ilden
Mindst 2 af handlingerne skal udføres samtidig for at slukke ilden
Alle 3 handlinger skal udføres samtidig for at slukke ilden