Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 04_03_02

Hvilke faktorer nævnes i Søloven som værende bestemmende for sødygtigheden?

1) At skibet har mindst 90% chance for at gennemføre sørejsen

2) At skibet er godkendt af SFS og klassificeret af LLOYD til sejlads i det farvand der skal besejles

3) At skibet har tilstrækkelig bemanding, proviant og udrustning

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk