Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 04_04_02

Hvem har ansvaret for, at besætningen opfylder alle for deres stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord?

1) Både rederen og skibsføreren

2) Kun rederen

3) Kun skibsføreren

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk