Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 04_05_02

Er enhver, der antages til at udføre arbejde om bord, forsikret mod følgerne af arbejdsskader?

1) Kun søfolk, som får løn

2) Kun ulønnede sømænd

3) Ja - alle sømænd på danske skibe

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk