Y3 - TRÆNINGSCENTER

RAPPORT OM BRAND

I denne opgave skal du forestille dig, at der har været brand i dit skib.
Formålet med øvelsen er, at give dig et indblik i, hvilke oplysninger du som minimum bør sikre dig, for at kunne besvare de spørgsmål, der kan opstå efter en skibsbrand. Navne, tidspunkter, kurser, positioner m.v. opfinder du selv, men prøv at lave en rapport, der virker så realistisk som det er muligt.

Skibsførerens rapport om brand.

 Elevens navn.

 E-mail-adresse til modtageren af denne rapport (f.eks din lærers eller din egen)

1) Hvor og hvornår konstateredes branden. Beskriv nøje karakteren og omfanget af den første observation?

2) Hvem observerede branden, og hvorledes blev der slået alarm?

3) Beskrivelse af brandbekæmpelsen?

4) Hvilket udstyr findes på skibet til brandbekæmpelse (CO2 eller Halogenanlæg, hurtiglukkere, brandspjæld, sprinkleranlæg, m.v.)?

5) I hvilket omfang anvendtes dette udstyr?

6) Var udstyret i orden og fungerede det?

7) Hvornår var branden slukket?

8) Hvilke skader er sket?

9) Hvad var den formodede årsag til branden?

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk