Y3 - TRÆNINGSCENTER

RAPPORT OM GRUNDSTØDNING

I denne opgave skal du forestille dig, at med dit skib på en SW-lig kurs (rød pil i kortet) ud for Lohals på Langeland, er grundstødt på Smørstakken.
Formålet med øvelsen er, at give dig et indblik i, hvilke oplysninger du som minimum bør sikre dig, for at kunne besvare de spørgsmål, der kan opstå efter en grundstødning. Navne, tidspunkter, kurser, positioner m.v. opfinder du selv, men prøv at lave en rapport, der virker så realistisk som det er muligt.

Skibsførerens rapport om grundstødning.

 Elevens navn.

 E-mail-adresse til modtageren af denne rapport (f.eks din lærers eller din egen)

1) Sidste positionsbestemmelse før grundstødningen samt grundstødningspositionen, hvornår og hvorledes blev de bestemt?

2) Nøje beskrivelse af sejladsen fra sidste positionsbestemmelse til grundstødningen?

3) Kurs og fart ved grundstødningen?

4) Blev ekkoloddet benyttet, hvor længe?

5) Hvornår og hvorledes konstateredes, at der var fare for grundstødning?

6) Hvilke forholdsregler blev taget for at undgå grundstødningen, efter at der var konstateret risiko herfor?

7) Hvornår og hvorledes blev skibet bragt flot. Der gives for så vidt muligt en kronologisk redegørelse for flotbringelsen?

8) Er der ved grundstødningen sket udslip af olie eller andet, der kan have forårsaget forurening?

9) Hvornår, hvordan, af hvem og hos hvem blev der evt. tilkaldt hjælp?

10) Hvad var den formodede årsag til grundstødningen?

11. Hvilken vandstand grundstødningen fandt sted på?

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk