Y3 - TRÆNINGSCENTER

RAPPORT OM KOLLISION

I denne opgave skal du forestille dig, at du har været part i en kollision mellem to skibe i Storebælt en decembernat i 2008. På en nord-østlig kurs med et 20-meters sejlskib fra Nyborg til Korsør (rød pil i kortet), kolliderer du med et maskindrevet fiskefartøj på en syd-østlig kurs (blå pil i kortet).
Formålet med øvelsen er, at give dig et indblik i, hvilke oplysninger du som minimum bør sikre dig, for at kunne besvare de spørgsmål, der kan opstå efter en kollision. Navne, tidspunkter, kurser, positioner m.v. opfinder du selv, men prøv at lave en rapport, der virker så realistisk som det er muligt.

Skibsførerens rapport om kollision.

 Elevens navn.

 E-mail-adresse til modtageren af denne rapport (f.eks din lærers eller din egen)

1) Hvornår og hvor fandt ulykken sted (dato, tid, zone, og sted)?

2) Vejrforhold (vind, sø, strøm, is og sigtbarhed), skydække og nedbør?

3) Vagthavende navigatør (stilling, navn, sønæringsbevis, tid om bord, nautisk erfaring til søs)?

4) Lods om bord (navn) lodseri?

5) Hvor opholdt skibsføreren sig?

6) Blev der styret ved selvstyrer eller rorgænger?

7) Hvem var rorgænger (stilling, navn, uddannelse, tid om bord og tid til søs)?

8) Hvem var udkig, og hvor var udkiggen placeret (stilling, navn, uddannelse, tid om bord og tid til søs)?

9) Hvem var vagthavende maskinmester og hvor opholdt denne sig (stilling, navn, uddannelse, tid om bord og tid til søs)?

10) Var der udarbejdet en rejseplan og udfyldt tjeklister?

11) Det andet skibs navn hjemsted, type, størrelse og evt. særpræg?

12) Hvornår observeredes det andet skib første gang, skete det visuelt, ved radar eller ved lydsignal?

13) Hvad var pejlingen og afstanden til det andet skib ved første observation?

14) Blev det andet skib holdt under observation, blev det plottet, blev dets kurs og fart bestemt og konstateredes der ændringer heraf?

15) Førte det andet skib lanterner og da hvilke (om dagen evt. signaler)?

16) Hvordan sås lanternerne (f.eks. agterlanterne, sidelanternerne, skel mellem toplanternerne) samt hvilke ændringer konstateredes der heraf?

17) Hvad var eget skibs kurs og fart, da det andet skib blev observeret?

18) Hvorledes konstateredes dette (ved magnetkompas oplyses deviationen og misvisningen, ved gyrokompas evt. korrektion; til belysning af fart oplyses stilling af maskintelegraf eller manøvrehåndtag)?

19) Blev eget skibs kurs og fart ændret inden kollisionen og i bekræftende fald hvornår, hvordan og på hvilken afstand af det andet skib (til belysning af fart oplyses stilling af maskintelegraf eller manøvrehåndtag)?

20) Blev der observeret eller afgivet lys- eller lydsignaler, og i bekræftende fald hvilke?

21) Blev der etableret eller forsøgt etableret VHF-kontakt med det andet skib?

22) Var egne lanterne tændt?

23) Hvor blev eget og andet skib ramt, og hvad var kollisionsvinklen?

24) Nøjagtigst muligt tidspunkt for kollisionen (hvem konstaterede dette, hvilket ur blev anvendt)?

25) Skibets kurs og fart ved kollisionen og hvis muligt også andet skibs?

26) Nøjagtigst mulige position for kollisionen, hvem der konstaterede dette, og hvordan (eksempelvis ved brug af radar eller GPS)?

27) Hvad gjorde eget eller andet skib for at afværge kollisionen?

28) Blev der ydet hjælp til eller fra andet skib?

29) Hvilke oplysninger findes der om eget skibs positionsbestemmelse i de seneste timer før kollisionen, hvornår, hvorledes og af hvem den blev bestemt?

30) Er der ved kollisionen sket udslip af olie eller andet, der kan have forårsaget forurening?

31) Hvad var den formodede årsag til kollisionen?

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk