Y3 - TRÆNINGSCENTER

RAPPORT OM PERSONULYKKE

I denne opgave skal du forestille dig, at der har været en personulykke om bord. Din styrmand har brækket benet, da hans stol ved radaren pludselig brød sammen.

Formålet med øvelsen er, at give dig et indblik i, hvilke oplysninger du som minimum bør sikre dig, for at kunne besvare de spørgsmål, der kan opstå efter en personulykke om bord. Navne, tidspunkter, kurser, positioner m.v. opfinder du selv, men prøv at lave en rapport, der virker så realistisk som det er muligt.

 

 

 

 

 

 

Skibsførerens rapport om personulykke.

 Elevens navn.

 E-mail-adresse til modtageren af denne rapport (f.eks din lærers eller din egen)

1) Den tilskadekommendes data (inkl. lovpligtige certifikater, lægeundersøgelser og lignende)?

2) Beskrivelse af hændelsen?

3) Hvilke faktorer, der formodes at have haft indflydelse på hændelsen - og hvordan?

4) Hvis ulykken skete i forbindelse med arbejdet om bord oplyses, hvem der havde igangsat arbejdet, og hvem der havde ansvaret for det pågældende arbejdsområde?

5) I forbindelse med en arbejdsulykke oplyses, om hændelsen skete på grund af:
Konstruktive- eller udstyrsmæssige fejl eller mangler (teksniske fejl)
Manglende instruktion
Utilstrækkelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
Manglende kontrol med arbejdets udførelse

6) Andre faktorer end ovennævnte anføres her:

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk