Y3 - TRÆNINGSCENTER

Vagttjeneste

Lektion Indhold Klik på link
1

Internationale søvejsregler: Anvendelse, definitioner, skibslys og signalfigurer

Træningsopgaver
2
Internationale søvejsregler: Forholdsregler for skibe i sigte af hinanden og for skibe under nedsat sigtbarhed, lyd- og lyssignaler, nød- og opmærksomhedssignaler Træningsopgaver
3
Internationale søvejsregler: Behørigt udkig, ansvar, vagthold, bemanding, brug af håndbøger, krav til skibets konstruktion og udstyr, trafikruter og separeringssystemer, alkohol og medicin. Træningsopgaver
4
Anbringelse af og tekniske specifikationer for skibslys og signalfigurer samt tekniske specifikationer for lydsignalapparater Træningsopgaver
5
Regler for sejlads i nationale indre farvande og gennem visse danske broer, reglerne om faste og flydende havanlæg samt sikkerhedszoner. Træningsopgaver
6
Lods- og redningssignaler Træningsopgaver