Y3 - TRÆNINGSCENTER

Du må støtte dig til dine bøger og notater ved løsningen af opgaverne.
Det vigtigste er, at du ikke gætter dig frem.


OPGAVE: 05_05_01

Er de særlige regler for sejlads i indre danske farvande de samme, som i de øvrige nordiske lande?

1) Ja - de er skrevet på esperanto

2) Norge, Sverige og Finland har ingen særlige nationale regler

3) Nej

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk