Opgave 2:200

Hvad vil det sige, at man får øje på et fartøj "foran for tværs om styrbord" ?


At skibet sejler sidelæns uden styrmand om bord
At skibet ses i vinklen mellem stævnen på dit eget skib og 45 grader til venstre
At skibet ses i vinklen mellem stævnen på dit eget skib og 90 grader til højre.