Opgave 3:200

Hvor findes de særlige regler for sejlads i indre danske farvande ?


I Fiskeriårbogen, Den danske Lods og Den danske Havnelods
I pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd
I Lovtidende og Statstidende