Her ansøger du om at blive kontaktet af en censor.

 

Dit fulde navn *
Telefonnummer og evt. bedste træffetid *
Mailadresse *
Antal prøvedeltagere *
Hvilken prøve (praktisk duelighedsprøve eller speedbådsprøve) *
Hvor ønskes prøven afholdt (havn, skibsnavn, bådplads) *
Hvornår ønskes prøven afholdt (tid og dato) *
Hvor mange meter/fod i længde er den både du stiller med til prøven, og hvor mange hestekræfter har maskinen? *


Krav til det fartøj du stiller med ved speedbådsprøven:

Fartøjets skroglængde skal være mellem 4 og 15 meter
Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende.
Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.
Fartøjet skal være udrustet med:
o  Kompas, der kan ses fra styrepladsen
o  Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
o  Lænsemiddel
o  Anker
o  Pyroteknik
o  Kommunikationsmiddel (VHF alternativt mobiltelefon)
o  Ildslukker
Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigedes skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering
Typegodkendte redningsveste for hvert enkelt ombordværende
MOB-dukke, som flyder lavt i vandet.

Krav til fartøj ved duelighedsprøven:

Du stiller selv et velegnet fartøj og den nødvendige besætning til rådighed ved prøven. Længden (LOA) skal være mindst 6 meter og højst 15 meter, og fartøjet skal have en sådan konstruktion, maskineffekt og størrelse, samt være udstyret og bemandet således, at det efter den prøvesagkyndiges skøn er sødygtigt og søgående (egner sig til at sejle på åbent hav) og samtidig stiller rimeligt store krav til føreren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering.

Skriv her hvis du har en kommentar til aftalen: