Praktisk duelighedsprøve og speedbådsprøve.

Du finder en oversigt over bemyndigede prøveudbydere på Søfartsstyrelsens hjemmeside.