Praktisk duelighedsprøve og speedbådsprøve.

Danmarks Fritidssejler Union (DFU) tager sig gerne af medlemmernes praktiske duelighedsprøver og speedbådsprøver, men du kan også frit vælge en anden prøveudbyder fra Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Det er den udbyder hvor du tager seljadsprøven som udsteder "Speedbådsbevis" og "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Det er alene Søfartsstyrelsen som udsteder sønæringsbeviset "Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere". Læs mere om dette på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

DFU´s anerkender Duelighedsklubbens teoretiske onlineprøver, herunder den teoretiske del af speedbådsprøven. Du kan altså stadig tage dueligheds- og speedbådsteori her på hjemmesiden, og senere gå til sejladsprøven hos DFU.

Vi har indgående kendskab til DFU´s sejladsprøver, som efter vores vurdering har en høj kvalitet.

For at få en aftale om prakisk duelighedsprøve eller speedbådsprøve som privatist, kan du kontakte:

Bent Hansen
DFU formand og kompetencekvalitetschef
Tlf.: 22 48 46 70
E-mail: bent@baph.dk
E-mail: bent.hansen@dfukc.dk