Duelighedsbevis

1) Selvstudium
Jeg ønsker at forberede mig til den teoretiske del af duelighedsprøven for fritidssejlere, og bestiller hermed Duelighedsklubbens internetbaserede fjernkursus for selvstuderende.

2) Økonomi
For adgang til kursus i 12 måneder,
betaler jeg
kontingent 995.- kr.
Bøger og andre rekvisitter
(ca. 500 kr.) køber jeg selv.

3) Betaling
Jeg indbetaler 995,- kr. inden 5 dage til Duelighedsklubbens  bankkonto i Syd Bank
reg,. nr.0570 konto nr. 0000439789 eller til til MobilePay 35707.

4) Navn, adresse m.v.

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Telefon


5
) Skriv her, hvordan du fandt frem til os:
Har du hørt om os fra sejlervennerne?
Læste du i "Skipper-tips"?
Søgte du på internet?

6 ) Tilsagn i henhold til persondataloven
Jeg giver hermed mit tilsagt til, at Duelighedsklubben opbevarer de personoplysninger som jeg afgiver i formularen herover i op til 24 måneder.
Personoplysningerne må udelukkende være tilgængelige for Duelighedsklubbens interne medarbejdere, og må under ingen omstændigheder overdrages til andre.