SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøverOrdblinde kan være knaldygtige radiooperatører.
Vil du have teksten i opgaverne læst højt, kan du hente et lille gratis program her.

Hvis du bare skal øve dig:
Hvis du bare skal træne dine færdigheder forud for en SRC-prøve, kan du gå direkte til "en "trænings-prøve" her.Hvis du skal til den endelige SRC-prøve:
Medlemmer af Duelighedsklubben, som vil tage den officielle SRC-prøve (Short Range Cerificate), skal omhyggeligt følge de trin som beskrives i vejledningen herunder.

Trin 1
Du læser prøvevejledningen, og forbereder dig grundigt til prøven f.eks. som selvstuderende, i en studiekreds, på aftenskole, i sejlklub eller sejlerskole.

Trin 2
Når du er klar til prøven, finder du en troværdig person, som overvåger at du tager prøven uden at snyde, og som opfylder kravene til at være vidne.Vidnet behøver ikke at være tilstede personligt, men kan overvåge prøven med live-audio/video via f.eks. Skype eller mobiltelefon.

Trin 3
Når du består prøven, får du tilsendt en mail med en prøvekode og et direkte link til den formular du skal udfylde inden 7 dage fra prøvedatoen for at ansøge om et SRC-bevis. Dit vidne får tilsendt en vidnekode, som du skal bruge i ansøgningen.

Trin 4
Duelighedsklubben kontrollerer om du har betalt dit kontingent, kontrollerer og arkiverer den indsendte dokumentation med henblik på tilsyn fra SfS, kontrollerer i internetloggen at prøvetageren har haft en plausibel adfærd under prøveforløbet, samt registrerer beståede prøver i SfS-databasen jvf. Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.
Herefter sender Duelighedsklubben SRC-certifikatet med posten direkte til din adresse.

Klagevejledning. Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den sagsbehandler i Duelighedsklubben, som har godkendt eller afvist nærværende ansøgning. Sagsbehandleren videresender klagen til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator ledsaget af en udtalelse. Sagsbehandleren skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til kvalitetskoordinatoren.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan indbringes for først Energistyrelsen og derefter for Teleklagenævnet.

Registrer og start prøven her (højst 3 gange pr. døgn):
Når dit vidne er klar, enten ved personlig tilstedeværelse eller medovervågning af prøven via live-audio/video f.eks. Skype eller mobiltelefon, kan du indtaste oplysningerne herunder og trykke på knappen for at starte en prøve.
Prøven skal gennemføres på under 75 minutter.

Prøvetagerens fulde navn.

Prøvetagerens e-mail-adresse (kun små bogstaver).

Vidnets fulde navn.

Vidnets e-mail-adresse (kun små bogstaver).

 

Duelighedsklubbens online-kursus

ved en anden skole eller kursusvirksomhed


Mit vidne er klar, har forstået hvad der kræves af et vidne, og er indforstået med, at Duelighedsklubben sender en kontrolmail til ham/hende.

Jeg har læst og forstået prøvevejledningen.

Både mit vidne og jeg er indforståede med, at Duelighedsklubben opbevarer indsendte persondata i op til 24 måneder. Disse data må udelukkende videregives til Søfartsstyrelsen og ingen andre.